Obchodní podmínky

-Veškeré ceny uváděné v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

-Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě.

-Každý zákazník, který chce objednat zboží prostřednictvím našeho e-shopu je povinen uvést pravdivé a  úplné údaje.

-Objednáním zboží uzavírá zákazník kupní smlouvu s naší firmou.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1/ Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto e-shopu jsou závazné.

2/ Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

3/ Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v oksmžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

4/ Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.

5/ Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

6/ Vlastnická práva ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

7/ Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.

8/ Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas k shromaždování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.