Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy dle občanského a obchodního zákoníku.

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců.Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Kupující je povinen po převzetí zboží prohlédnout,aby zjistil případné poškození,či vady.

Případné vady je kupující povinen neprodleně nahlásit prodávajícímu.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

1/ nesprávným skladováním

2/ běžným užíváním

3/ nesprávným užíváním výrobku

 

POSTUP PŘI REKLAMACI:

1/ Informujte nás o reklamaci emailem, či telefonem

2/ Zboží zašlete na naší adresu. NE DOBÍRKOU!

3/Přiložte doklad o nabytí zboží v našem e-shopu

4/ Napište důvod reklamace a Vaši adresu